Przejdź do treści zasadniczej

Product support

Baltoro HF

Pomoc
Sterowniki i pliki do pobrania
Dokumentacja

Dokumentacja użytkownika

Dokumentacja użytkownika

Xerox® Baltoro™ HF Production Inkjet Press Dokumentation

Mithilfe dieses Dokuments erfahren Sie, wie Sie die Kundendokumentation für die Baltoro-Presse installieren (oder deinstallieren). Die Kundendokumentationsdateien folgen (EXE für PCs, ZIP für Macs oder BIN für die Presseschnittstelle). Wählen Sie die entsprechende Installationsdokumentationsdatei aus, um die Baltoro-Kundendokumentation auf eine Arbeitsstation in der Nähe der Presse herunterzuladen.
Siehe auch:

 • Data publikacji: 27.03.2020
 • Rozmiar: 431.75 KB
 • Filename: DE_Baltoro_CustomerDocInstall.pdf
 • Znaczniki: Brukerhåndbøker
Dokumentacja użytkownika

Instrucciones de instalación de la documentación

En esta carta, se incluye información sobre cómo obtener e instalar la documentación que brinda soporte a la prensa. La documentación se puede instalar en la Interfaz de la prensa, en el servidor de impresión, en un PC autónomo e inclusive en un equipo Macintosh, según cuál de ellos le resulte más práctico.
Consulte también:

 • Data publikacji: 27.03.2020
 • Rozmiar: 502.62 KB
 • Filename: ES_Baltoro_CustomerDocInstall.pdf
 • Znaczniki: Przewodniki konfiguracji i instalacji, Brukerhåndbøker
Dokumentacja użytkownika

Xerox® Baltoro™ Stampante di produzione inkjet HD Documentazione utente

Utilizzare questo documento per informazioni su come installare (o disinstallare) la documentazione del cliente per la pressa Baltoro. Seguono i file di documentazione del cliente (EXE per PC, zip per Mac o BIN per l'interfaccia di stampa). Selezionare il file di documentazione di installazione appropriato per scaricare la documentazione del cliente Baltoro su una workstation vicino alla pressa.
Vedere anche:

 • Data publikacji: 27.03.2020
 • Rozmiar: 537.82 KB
 • Filename: IT_Baltoro_CustomerDocInstall.pdf
 • Znaczniki: Przewodniki konfiguracji i instalacji, Brukerhåndbøker
Dokumentacja użytkownika

How to Install Xerox® Baltoro™ HF Production InkJet Press Documentation

Use this document to learn how to install (or uninstall) the Customer Documentation for the Baltoro Press. The Customer Documentation files follow (EXE for PCs, ZIP for Macs, or BIN for the press interface). Select the appropriate install documentation file to download the Baltoro Customer Documentation onto a workstation near the Press.

 • Data publikacji: 26.03.2020
 • Rozmiar: 697.40 KB
 • Filename: EN_Baltoro_CustomerDocInstall.pdf
 • Znaczniki: Przewodniki konfiguracji i instalacji, Brukerhåndbøker
Dokumentacja użytkownika

Baltoro™ HF de Xerox® Documentation client - Instructions d’installation

Utilisez ce document pour apprendre à installer (ou désinstaller) la documentation client pour la presse Baltoro. Les fichiers Documentation Client suivent (EXE pour PC, ZIP pour Mac, ou BIN pour l’interface de presse). Sélectionnez le fichier de documentation d’installation approprié pour télécharger la documentation client De Baltoro sur un poste de travail près de la presse.
Voir aussi:

 • Data publikacji: 26.03.2020
 • Rozmiar: 458.55 KB
 • Filename: FR_Baltoro_CustomerDocInstall.pdf
 • Znaczniki: Przewodniki konfiguracji i instalacji, Brukerhåndbøker

Informacje o oprogramowaniu zewnętrznych dostawców

Filmy
Kontakt

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Szukaj informacji na społecznościowym forum wsparcia Xerox

Dołącz do rozmowy
Dołącz do rozmowy
Dołącz do rozmowy