דלגו לתוכן הראשי

Product support

WorkCentre 7425/7428/7435

תמיכה
מנהלי התקן והורדות

עליך לבחור מהרשימה את בקר ההדפסה הדיגיטלי הרצוי ובסיום ללחוץ על 'החלת מסננים'

הערה לגבי מערכת הפעלה

Windows XP Notification: Windows XP End of Support -- What you need to know (PDF)

מנהלי התקן

מנהלי התקן

Fiery Mac OS 10.9, 10.8, 10.7 and 10.6 Print Driver

This is the updated mac driver for 10.9 it also supports 10.8, 10.7 and 10.6. Please use the fiery delete utility to remove the old driver

 • שוחררה: 04/11/2013
 • גרסה: 10.9
 • גודל: 54.04 MB
 • Filename: XC_WorkCentre74xx_v1_0R_EFIGSBpD_FD45_v1.dmg
 • בקר הדפסה: EFI Fiery Controller
מנהלי התקן

CentreWare for Unix AIX Driver

CentreWare for Unix (AIX) printer driver Important: To complete the installation refer to the "See Also" section below.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 4.30.28
 • גודל: 16.81 MB
 • Filename: XeroxAIXpowerpcxpxx_4.30.28.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller
מנהלי התקן

CentreWare for Unix HPUX Driver

CentreWare for Unix (HPUX) printer driver Important: To complete the installation refer to the "See Also" section below.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 4.30.28
 • גודל: 13.76 MB
 • Filename: XeroxHPUXXPXX_4.30.28.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller
מנהלי התקן

CentreWare for Unix Solaris version 2.6 and Higher Printer Driver

CentreWare for Unix (Solaris version 2.6 and higher) printer driver Important: To complete the installation refer to the "See Also" section below.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 4.30.28
 • גודל: 10.84 MB
 • Filename: XeroxSolarisXPXX_4.30.28.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller
מנהלי התקן

Printer package for use with CentreWare for Unix installers

Printer package for use with CentreWare for Unix installers. Refer to the "See Also" section below for complete installation instructions.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 2009_11_11
 • גודל: 32.27 MB
 • Filename: XeroxPrinterPkgXPXX_2009_11_11.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller
מנהלי התקן

CentreWare for Unix Linux i686 Driver

CentreWare for Unix (Linux i686) printer driver Important: To complete the installation refer to the "See Also" section below.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 4.30.28
 • גודל: 10.48 MB
 • Filename: XeroxLinuxi686xpxx_4.30.28.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller
מנהלי התקן

CentreWare for Unix Solaris i386 Driver

CentreWare for Unix (Solaris i386) printer driver. Important: To complete the installation, refer to the "See Also" section below.

 • שוחררה: 29/03/2010
 • גרסה: 4.30.28
 • גודל: 13.94 MB
 • Filename: XeroxSolarisi386xpxx_4.30.28.tgz
 • בקר הדפסה: built-in controller