דלגו לתוכן הראשי לקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

Print a Configuration Report

Article Id: x_wc7775_en-O1071 | Published: 27/04/2015

Product support for
  • WorkCentre™ 7755/7765/7775
  1. Press the [Machine Status] button on the Control Panel. The Machine Status screen will be displayed.

    Machine Status Button

  2. If necessary, select the [Machine Information] tab on the Touch Screen, and then select the [Information Pages] button.
  3. Select the [Configuration Report] option, and then select the [Print] button. A message will confirm that the report is being printed.
  4. Select the [Close] button.

Did this help?