דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

Print the Configuration Report from the Walkup User Interface

Article Id: x_cq_en-O1315 | Published: 23/02/2016

Product support for
  • ColorQube™ 9201/9202/9203
  • ColorQube™ 9301/9302/9303

The Configuration Report can be printed to view current information about the machine, including installed options and network settings.

  1. Press the [Machine Status] button on the Control Panel.
  2. Select the [Machine Information] tab on the Touch Screen.
  3. Select [Information Pages].
  4. Select [Configuration Report].
  5. Select [Print] to begin printing.
  6. Select [Close].

Related content

Did this help?