דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

Print the Configuration Report

Article Id: x_cq8700_en-O1245 | Published: 02/02/2016

Product support for
  • ColorQube 8700
  • ColorQube™ 8900
  1. Press the [Machine Status] button on the Control Panel.
  2. Select the [Machine Information] tab on the Touch Screen.
  3. Select [Information Pages].
  4. Select [Configuration Report].
  5. Select [Print].

Did this help?