דלגו לתוכן הראשי לקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

Print a System Configuration Report

Article Id: x_3635_en-O3569 | Published: 17/09/2015

Product support for
  • WorkCentre™ 3550
  1. Press the [Machine Status] button on the Control Panel.
  2. Press the [Up] or [Down] arrow button to select [Information Pages], and then press the [OK] button.
  3. Press the [Up] or [Down] arrow button to select [Configuration Page], and then press the [OK] button.
  4. Select [Yes], and then press the [OK] button to print. The System Configuration Report will be printed.
  5. Press the [Back] button on the Control Panel to return to the Ready mode.

Did this help?