Skip to main content

Quick Use Guide - Catalan

Description

En aquesta Guia ràpida hi trobareu una descripció general de les funcions i opcions que poden estar disponibles a la màquina.

Supported languages

  • Catalan

Supported products

  • WorkCentre 5632/5638
  • WorkCentre 5645/5655
  • WorkCentre 5665/5675/5687
  • WorkCentre 5135/5150

Need more support?

Get answers in the Community Support Forum

Join the conversation
Join the conversation
Join the conversation