Skip to main contentClick to view our Accessibility Statement or contact us with accessibility-related questions.

Ghid de Referinţă - Quick Reference Guide

Description

Acest Ghid de Utilizare conţine informaţii detaliate, specificaţii tehnice şi proceduri de utilizare ale tuturor funcţiilor aparatului.

Supported languages

  • Romanian

Supported products

  • CopyCentre 123/128
  • WorkCentre M123/M128
  • WorkCentre Pro 123/128
  • CopyCentre 133
  • WorkCentre 133
  • WorkCentre Pro 133

Need more support?

Get answers in the Community Support Forum

Join the conversation
Join the conversation
Join the conversation