Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

Phaser 6600

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

Σημείωση λειτουργικού συστήματος

Windows XP Notification: Τέλος υποστήριξης των Windows XP -- Τι πρέπει να γνωρίζετε (PDF - Αγγλικά)

Προγράμματα οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 22/01/2013
 • Έκδοση: 5.283.3.3
 • Μέγεθος: 18.93 MB
 • Filename: P6600-WC6605_PCL6_32.exe
 • Ετικέτες: Recommended, PCL, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7, Διακομιστής 2003/2008 64-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 22/01/2013
 • Έκδοση: 5.283.3.3
 • Μέγεθος: 22.42 MB
 • Filename: P6600-WC6605_PCL6_x64.exe
 • Ετικέτες: PCL, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7, Διακομιστής 2003/2008 64-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 25/09/2012
 • Έκδοση: 5.283.3
 • Μέγεθος: 22.51 MB
 • Filename: P6600-WC6605_PS_x64.exe
 • Ετικέτες: WHQL, PostScript
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 25/09/2012
 • Έκδοση: 5.283.3
 • Μέγεθος: 18.98 MB
 • Filename: P6600-WC6605_PS_32.exe
 • Ετικέτες: PostScript, WHQL

Utilities & Applications

Υλικολογισμικό

Firmware Warning: Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ενημέρωσης λογισμικού (υλικολογισμικού), συνιστάται να συμβουλεύεστε τον διαχειριστή δικτύου ή συστήματος. Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ασυμβατότητα του μηχανήματος και να σταματήσουν τη λειτουργία του στο περιβάλλον που είναι εγκατεστημένο.

Σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας

Προφίλ χρωμάτων

Documentation
Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση