Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

DocuPrint 4050

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

Xerox Production Print Services (XPPS)

Περιγραφή

Contém todos os aplicativos de software do cliente disponíveis para Macintosh. Inclui o driver de impressora PostScript, Plugins para o Driver de Impressora AdobePS, Xerox Document Submission (XDS), arquivos PPD e Xerox Document Submission Plus. O XDS Plus suporta o mesmo conjunto de funções que o XDS, com a adição da função de status da impressora, do Conversor de Tíquetes de Trabalho Xerox e do Xerox Document Submission Command Line.

  • Εκδόθηκε: 23/06/2003
  • Έκδοση: 3.7.11
  • Μέγεθος: 7.73 MB
  • Filename: xpps_for_mac.sit
  • Ψηφιακή διεπαφή: Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox DocuSP 6000XC, Xerox DocuSP 2000XC, Xerox DocuSP 2000XC

Supported platforms

  • Mac OS X 10.5 or lower
  • Macintosh 9
  • Macintosh 8

Supported languages

  • Brazilian Portuguese

Supported products

  • NSPlus
  • DocuTech 135 Production Publisher
  • DocuTech 90
  • DocuTech 6135
  • DocuTech 6180
  • DocuTech 65
  • DocuPrint 65
  • DocuTech 6100 Production Publisher
  • DocuTech 6155
  • DocuPrint 180/180MX
  • DocuTech 6115
  • DocuPrint 155/155MX
  • DocuPrint 900 Continuous Feed Printer
  • Xerox 650/1300 Continuous Feed
  • DocuPrint 4635
  • DocuPrint 96
  • DocuPrint 4090
  • DocuPrint 4050
  • DocuPrint 180 (4180)
  • DocuPrint 4850
  • DocuPrint 4890
  • DocuPrint 96 MX
  • DocuPrint 180MX
  • DocuPrint 92C
  • DocuColor 2045
  • DocuColor 2060
  • DocuPrint 350 Continuous Feed
  • DocuPrint 500 CF
  • DocuPrint 75
  • DocuTech 75
  • DocuPrint 100/100MX
  • DocuPrint 115/115MX
  • DocuPrint 135 LMX Large Format MICR Printer
  • DocuPrint 135/135MX
  • DocuColor 6060 Digital Colour Press
  • DocuPrint 90
  • Xerox iGen3 Digital Production Press
  • Xerox DocuSP 6000XC
  • Xerox DocuSP 2000XC
  • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP

Ψηφιακή διεπαφή

  • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
  • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
  • Xerox DocuSP 6000XC
  • Xerox DocuSP 2000XC
  • Xerox DocuSP 2000XC
Documentation
Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση