Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

FreeFlow Remote Print Server Software

Περιγραφή

for FreeFlow Print Server versions 6.0, 6.0 SP-1, 6.0 SP-2 and DocuSP versions 3.8, 4.2, 5.0, 5.1, 5.1 SP-1, 5.1 SP-2, 5.1 SP-3

 • Εκδόθηκε: 03/09/2008
 • Έκδοση: 62.82.71
 • Μέγεθος: 359.36 MB
 • Filename: FFRPS.62.82.71.install.exe
 • Ψηφιακή διεπαφή: Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox DocuSP DSP5000, Xerox FreeFlow DXP260, Xerox FreeFlow DXP250

Supported platforms

 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

Supported languages

 • English (N. America)
 • English (Global)

Supported products

 • DocuTech 6135
 • DocuTech 6180
 • DocuTech 6100 Production Publisher
 • DocuTech 6155
 • DocuPrint 180/180MX
 • DocuTech 6115
 • DocuPrint 155/155MX
 • DocuPrint 180MX
 • DocuPrint 100/100MX
 • DocuPrint 115/115MX
 • DocuPrint 135/135MX
 • DocuColor 7000/8000 Digital Press
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • DocuTech 128 HLC
 • DocuTech 155 HLC
 • DocuTech 180 HLC
 • DocuColor 240/250
 • Xerox FreeFlow DXP250
 • DocuColor 5000
 • Xerox DocuSP DSP5000
 • DocuColor 242/252/260
 • Xerox FreeFlow DXP260
 • DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox 4112/4127 Copier/Printer
 • Xerox 4112/4127 Enterprise Printing System
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP

Ψηφιακή διεπαφή

 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox DocuSP DSP5000
 • Xerox FreeFlow DXP260
 • Xerox FreeFlow DXP250
Documentation
Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση