Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

FreeFlow Remote Print Server Software

Περιγραφή

This is a large file and download time will be determined by your Internet access speed.
for FreeFlow Print Server versions 7.0 SP-2, 7.0 SP-1, 6.0, 6.0 SP-1, 6.- SP-2 and DocuSP versions 3.8, 4.2, 5.0, 5.1, 5.1 SP-1, 5.1 SP-2, 5.1 SP3

 • Εκδόθηκε: 20/10/2009
 • Έκδοση: 7.0 SP-2 (72.92.43)
 • Μέγεθος: 436.68 MB
 • Filename: FFRPS.72.92.43.install.exe
 • Ψηφιακή διεπαφή: Xerox FreeFlow DocuSP Print Controller, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox DocuSP 6000XC, Xerox DocuSP DSP5000, Xerox FreeFlow DXP260, Xerox DocuSP DSP6000, Xerox FreeFlow DXP250, Xerox FreeFlow Print Server

Supported platforms

 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows XP

Supported languages

 • English (N. America)
 • English (Global)

Supported products

 • Xerox 650/1300 Continuous Feed Printer
 • DocuColor 6060 Digital Colour Press
 • Xerox iGen3 Digital Production Press
 • DocuColor 7000/8000 Digital Press
 • DocuColor 240/250
 • Xerox 4590 Enterprise Printing System
 • DocuColor 5000
 • Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production System
 • Xerox 4595 Copier/Printer
 • DocuColor 242/252/260
 • Xerox 495 Continuous Feed
 • Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA Digital Production System
 • DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press
 • Xerox 4112/4127 Copier/Printer
 • Xerox 4112/4127 Enterprise Printing System
 • Xerox 700i/700 Digital Color Press
 • DocuColor 5000AP Digital Press
 • Xerox iGen4 Digital Press

Ψηφιακή διεπαφή

 • Xerox FreeFlow DocuSP Print Controller
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox DocuSP 6000XC
 • Xerox DocuSP DSP5000
 • Xerox FreeFlow DXP260
 • Xerox DocuSP DSP6000
 • Xerox FreeFlow DXP250
 • Xerox FreeFlow Print Server
Documentation
Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση