Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

FreeFlow Remote Print Servers for 7.2

Περιγραφή

The FreeFlow Remote Print Server Software allows a remote user to control one or more Xerox FreeFlow Print Server/DocuSP printers. An intuitive pick-list displays the current status of all your printers and you can click on and operate any one of the printers. One great benefit is that this one workflow utility allows you to control v3.8 through v7.0 SP2.

 • Εκδόθηκε: 11/08/2009
 • Έκδοση: 72.09.81
 • Μέγεθος: 436.91 MB
 • Filename: FFRPS.72.90.81.install.exe
 • Ψηφιακή διεπαφή: Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP, Xerox DocuSP DSP5000, Xerox FreeFlow DXP260, Xerox FreeFlow DXP250, Xerox FreeFlow Print Server

Supported platforms

 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Sun OS

Supported languages

 • English (Global)

Supported products

 • DocuTech 6135
 • DocuTech 6180
 • DocuTech 6100 Production Publisher
 • DocuTech 6155
 • DocuTech 6115
 • Xerox iGen3 Digital Production Press
 • Xerox Nuvera 100 Digital Copier/Printer
 • Xerox Nuvera 120 Digital Copier/Printer
 • Xerox Nuvera 100 Digital Production System
 • Xerox Nuvera 120 Digital Production System
 • DocuColor 7000/8000 Digital Press
 • Xerox 4110 Copier/Printer
 • Xerox Nuvera 100MX DPS
 • Xerox Nuvera 120MX Digital Production System
 • DocuColor 240/250
 • Xerox Nuvera 144 Digital Production System
 • Xerox Nuvera 144 MX DPS
 • Xerox 4590 Copier/Printer
 • DocuColor 5000
 • Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production System
 • DocuColor 242/252/260
 • Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA Digital Production System
 • DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press
 • Xerox 4112/4127 Copier/Printer
 • Xerox 700i/700 Digital Color Press
 • DocuColor 5000AP Digital Press
 • Xerox iGen4 Digital Press

Ψηφιακή διεπαφή

 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox DocuSP DSP5000
 • Xerox FreeFlow DXP260
 • Xerox FreeFlow DXP250
 • Xerox FreeFlow Print Server
Documentation
Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση