Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

DocuColor 250

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

Παρακαλούμε επιλέξτε μια ψηφιακή διεπαφή από τη λίστα και πατήστε «εφαρμογή φίλτρων»

Σημείωση λειτουργικού συστήματος

Windows XP Notification: Τέλος υποστήριξης των Windows XP -- Τι πρέπει να γνωρίζετε (PDF - Αγγλικά)

Προγράμματα οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems. This drive will have a completely different look compared to the V1.1 driver.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3
 • Μέγεθος: 16.50 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-English.zip
 • Ετικέτες: Recommended, PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Windows WHQL Print Driver for Doucolor 240/250 with built-in EFI Fiery Controller Version 1.0 or 1.1

This file contains PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems for Version 1.1 & 1.0

 • Εκδόθηκε: 02/05/2006
 • Έκδοση: 2.0
 • Μέγεθος: 7.86 MB
 • Filename: English.zip
 • Ετικέτες: Recommended, PCL, PostScript, WHQL
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

PostScript and PCL print drivers for 1.0 Sp 1 version of EFI EXP250 controller

Postscript and PCL printer driver for use with version 1.0 SP1 of EFI EXP250 controller used with the DocuColor 240/250. Contains only the drivers.

 • Εκδόθηκε: 02/05/2006
 • Μέγεθος: 5.89 MB
 • Filename: English.zip
 • Ετικέτες: Recommended, PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: EFI Fiery EX250
Προγράμματα οδήγησης

PostScript driver compatible with 64-bit Windows OS

The Creo CX250 must be at software level V1.1. SP2 or higher.
PostScript print driver for Creo Spire Color Server and DocuColor 240/250. Compatable with 64-bit versions of Windows XP, Windows Server 2003 and Windows Vista.

 • Εκδόθηκε: 10/03/2009
 • Μέγεθος: 1.21 MB
 • Filename: CX250_V1.1_SP2.zip
 • Ετικέτες: PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: Creo Spire CX250
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for OS10.x DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains multi-language print driver for Macintosh OS 10.x.

 • Εκδόθηκε: 01/05/2008
 • Έκδοση: 1.2 - 3017.102
 • Μέγεθος: 11.02 MB
 • Filename: OSX-DC240-250v1.2.zip
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Spanish print driver for DocuColor 240/250 with version 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.66 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Espanol.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.68 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Deutsch.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.66 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Italiano.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3017.102
 • Μέγεθος: 16.65 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Nld.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print driver for DocuColor 240/250 with version 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.54 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Russian.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.64 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Suomi.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.64 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Svenska.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Print Driver for DocuColor 240/250 with V 1.2 of built-in EFI Fiery Controller

This file contains both PostScript and PCL drivers for the current 32-bit Windows operating systems, and a 64-bit PostScript driver for Windows 64-bit systems.

 • Εκδόθηκε: 30/04/2008
 • Έκδοση: 3, Driver version 6.0.6000.16386
 • Μέγεθος: 16.53 MB
 • Filename: 1.2-DC250-drivers-Turkish.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Προγράμματα οδήγησης

Windows Print Drivers for EXP250. DocuColor 240/250 with External Fiery Controller

Windows based print drivers for external EFI controller for DC250 product. Includes PostScript and PCL drivers plus 64-bit Postscript drivers. (64-bit PCL drivers are not available at this time) Works with both versions 1.1 and 1.01.

 • Εκδόθηκε: 15/06/2006
 • Έκδοση: 1.1
 • Μέγεθος: 5.91 MB
 • Filename: EXP250_1.01_winprn.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: EFI Fiery EX250
Προγράμματα οδήγησης

Updated PostScript and PCL print drivers for 1.0 Sp 1 version of EFI EXP250 controller

Updated Posptcript and PCL printer driver for use with version 1.0 SP1 of EFI EXP250 controller used with the DocuColor 240/250. Contains only the drivers.

 • Εκδόθηκε: 02/05/2006
 • Μέγεθος: 5.89 MB
 • Filename: Svenska.zip
 • Ετικέτες: PCL, PostScript
 • Ψηφιακή διεπαφή: EFI Fiery EX250
Προγράμματα οδήγησης

Macintosh OS 10.x drivers, all languages, for version 1.1 of DocuColor 240/250

This file contains both the Comprehensive (constrained) and Fast (unconstrained) print driver for DocuColor 240/250 with built in EFI Fiery controller @ version 1.1.

 • Εκδόθηκε: 01/05/2006
 • Μέγεθος: 15.56 MB
 • Filename: OSX.dmg
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller

Utilities & Applications

Ενημερώσεις κώδικα

Ενημερώσεις κώδικα

v1.2 Patch (1-UQJAH) Calibration page buttons with French language mismatched.

PREREQUISITE(S): Install only onto Fierys with 1.2 system software and patch 1-XVE1A.See Install Instructions for details.
Mismatched button names on French Calibration Instruction Page and French IOT screen.

 • Εκδόθηκε: 12/08/2008
 • Έκδοση: 1
 • Μέγεθος: 606.05 KB
 • Filename: 1-UQJAH.zip
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Ενημερώσεις κώδικα

Custom 2 Booklet Patch

Prerequisite(s): The CX250 must be at version 1.1_SP2 prior to performing this install.
This patch fixes the issues of custom sizes from tray 6 are not printing to the Booklet tray and the stacker tray cannot be set using virtual printer and custom paper sizes.

 • Εκδόθηκε: 11/07/2008
 • Μέγεθος: 199.40 KB
 • Filename: Patch_Custom_2_Booklet.zip
 • Ψηφιακή διεπαφή: Creo Spire CX250
Ενημερώσεις κώδικα

v1.2 Patch (1-XYPPP) for DocuColor 240-250 bustled Fiery Color Server

PREREQUISITE(S): Install only onto Fierys with 1.2 system software and patch 1-XVE1A. You may corrupt the software if the prerequsites are not followed. See Install Instructions for details.
This patch fixes the issue of erroneous lines being printed on the output when using tray alignment.

 • Εκδόθηκε: 10/07/2008
 • Μέγεθος: 655.18 KB
 • Filename: 1_XYPPP.zip
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller
Ενημερώσεις κώδικα

v1.2 Patch (1-XVE1A) - Rotated images from InDesign CS3 from a Mac

Install only onto Fierys with 1.2 system software. This patch is a prerequsite for most 1.2 patches. Always read the installation instructions.
This patch will fix an issue that landscape jobs, printed from a Macintosh using InDesign CS3 will print rotated 90 degrees starting with page 2.

 • Εκδόθηκε: 02/07/2008
 • Έκδοση: 1
 • Μέγεθος: 1.10 MB
 • Filename: 1-XVE1A.zip
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in Fiery controller