Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Product support

ColorQube 9301/9302/9303

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

Σημείωση λειτουργικού συστήματος

Windows XP Notification: Τέλος υποστήριξης των Windows XP -- Τι πρέπει να γνωρίζετε (PDF - Αγγλικά)

Προγράμματα οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 15.31 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PCL6_x64.exe
 • Ετικέτες: PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 15.30 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PS_x64.exe
 • Ετικέτες: PostScript, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL5 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PCL5. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 13.19 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PCL_32.exe
 • Ετικέτες: PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL5 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PCL5. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 15.32 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PCL_x64.exe
 • Ετικέτες: WHQL, PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός XPS - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Με πιστοποίηση Microsoft.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 13.10 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_XPS_32.exe
 • Ετικέτες: WHQL, XPS, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 13.20 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PCL6_32.exe
 • Ετικέτες: PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός XPS - 64-bit, Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Με πιστοποίηση Microsoft.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 15.14 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_XPS_x64.exe
 • Ετικέτες: WHQL, XPS, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 19/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.8.0
 • Μέγεθος: 13.19 MB
 • Filename: CQ930X_5.351.8.0_PS_32.exe
 • Ετικέτες: PostScript, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL

Utilities & Applications