Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Product support

ColorQube 8900

Τεχνική υποστήριξη
Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις

Σημείωση λειτουργικού συστήματος

Windows XP Notification: Τέλος υποστήριξης των Windows XP -- Τι πρέπει να γνωρίζετε (PDF - Αγγλικά)

Προγράμματα οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 14.82 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PCL6_x64.exe
 • Ετικέτες: Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL, PCL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 14.79 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PS_x64.exe
 • Ετικέτες: PostScript, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL5 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PCL5. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 12.66 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PCL_32.exe
 • Ετικέτες: PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL5 64-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008/2012 64-bit, Οδηγός PCL5. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 14.80 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PCL_x64.exe
 • Ετικέτες: WHQL, PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός XPS - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Με πιστοποίηση Microsoft.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 12.57 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_XPS_32.exe
 • Ετικέτες: WHQL, XPS, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PCL6 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PCL6. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 12.67 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PCL6_32.exe
 • Ετικέτες: PCL, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός XPS - 64-bit, Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Με πιστοποίηση Microsoft.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 14.63 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_XPS_x64.exe
 • Ετικέτες: WHQL, XPS, Πρόγραμμα οδήγησης V3
Προγράμματα οδήγησης

Οδηγός PS 32-bit - Περιβάλλον χρήστη της Xerox - Πιστοποιημένος από την Microsoft.

Windows XP/Vista/7/8, Διακομιστής 2003/2008 32-bit, Οδηγός PS. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή - Με πιστοποίηση WHQL.

 • Εκδόθηκε: 01/06/2014
 • Έκδοση: 5.351.5.0
 • Μέγεθος: 12.66 MB
 • Filename: CQ8700-CQ8900_5.351.5.0_PS_32.exe
 • Ετικέτες: PostScript, Πρόγραμμα οδήγησης V3, WHQL

Utilities & Applications

Utilities & Applications

Xerox Extension for McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)

The Xerox MFP Extension file must be installed on the ePO server before Xerox Multifunction Printers can be managed by ePO. This .zip file contains two .zip files: Xerox MFP extension and the McAfee Embedded Control extension with SolidCore in the name.

An extension is a set of code and data that customizes McAfee Foundation Services (MFS) in some way. Extensions are packaged as zip archives that contain the install, uninstall, upgrade, and downgrade instructions, as well as any other files required by the extension. Extensions can be installed and removed at runtime through the extension management UI or with commands.

 • Εκδόθηκε: 13/01/2022
 • Έκδοση: 3.1.0
 • Μέγεθος: 13.75 MB
 • Filename: ePOSignedXeroxExtension.zip
 • Ετικέτες: ConnectKey
 • Ψηφιακή διεπαφή: Built-in Controller, built-in controller, Built-in Controller, built-in controller, WorkCentre 7970i Built-in Controller
Utilities & Applications

Mopria® Wireless Printing with Xerox® ConnectKey® Enabled Devices - Software Install File

 • Εκδόθηκε: 02/06/2014
 • Μέγεθος: 7.57 MB
 • Filename: mopriapatch.zip
 • Ετικέτες: ConnectKey
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in controller
Utilities & Applications

Apple® AirPrint™ for Your Xerox ConnectKey Device

Xerox is now certified for AirPrint in the latest Xerox® ConnectKey™ WorkCentre® and ColorQube® devices. To enable this new functionality, please reference the associated document to instruct you on the basics of how AirPrint works and how to enable it on your ConnectKey device.

 • Εκδόθηκε: 10/06/2013
 • Μέγεθος: 13.82 MB
 • Filename: ConnectKey_Airprint_Enablement.zip
 • Ετικέτες: ConnectKey
 • Ψηφιακή διεπαφή: built-in controller

Υλικολογισμικό

Firmware Warning: Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ενημέρωσης λογισμικού (υλικολογισμικού), συνιστάται να συμβουλεύεστε τον διαχειριστή δικτύου ή συστήματος. Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ασυμβατότητα του μηχανήματος και να σταματήσουν τη λειτουργία του στο περιβάλλον που είναι εγκατεστημένο.

Υλικολογισμικό

ColorQube 8700/8900 ConnectKey Software Version 072.162.004.09100 (ConnectKey 1.5 Software)

 • Εκδόθηκε: 28/05/2014
 • Έκδοση: 072.162.004.09100
 • Μέγεθος: 419.34 MB
 • Filename: ColorQube-8700-8900_system-sw07216200409100.zip

Σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας

Προφίλ χρωμάτων

Άλλο