Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Fiery EX12 Job Management Guide

Περιγραφή

The Job Management Guide explains the function of the Fiery client utilities, including EFI Command WorkStation™ and Fiery DocBuilderPro™, and how you can use them to manage jobs and maintain color quality. This manual is intended for an operator or administrator, or a user with the necessary privileges, who needs to monitor and manage job flow, perform color calibration, and troubleshoot problems that may arise.

Supported languages

  • English (N. America)

Supported products

  • DocuColor 12 Copier/Printer
  • DocuColor 12 Printer
  • Fiery EX12

Ψηφιακή διεπαφή

  • Fiery EX12

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση