Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

FreeFlow Remote Print Server Software

Περιγραφή

This is a large file and download time will be determined by your Internet access speed.
for FreeFlow Print Server – All versions (including XSIS and Multinational Language support) and DocuSP version 5.1 SP-3 (54.B2.33 and higher).

Supported platforms

 • Windows 10
 • Windows 10 x64
 • Windows 8
 • Windows 8 x64
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 x64
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows Server 2012 x64
 • Windows Server 2012 R2 x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2003 x64
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Vista x64
 • Windows XP
 • Windows XP x64

Supported languages

 • English (N. America)

Supported products

 • DocuTech 90
 • DocuTech 6135
 • DocuTech 6180
 • DocuTech 6100 Production Publisher
 • DocuTech 6155
 • DocuPrint 180/180MX
 • DocuTech 6115
 • DocuPrint 155/155MX
 • Xerox 650/1300 Continuous Feed
 • DocuPrint 180MX
 • DocuColor 2045
 • DocuColor 2060
 • DocuPrint 75
 • DocuTech 75
 • DocuPrint 100/100MX
 • DocuPrint 115/115MX
 • DocuPrint 135/135MX
 • DocuColor 6060 Digital Colour Press
 • DocuPrint 90
 • Xerox iGen3 Digital Production Press
 • DocuColor 5252 Digital Colour Press
 • Xerox Nuvera® 100 Digital Copier/Printer
 • Xerox Nuvera® 120 Digital Copier/Printer
 • Xerox Nuvera® 100 Digital Production System
 • Xerox Nuvera® 120 Digital Production System
 • DocuTech 6135 Excellence Plus Series
 • DocuColor 7000/8000 Digital Press
 • DocuPrint 75MX
 • Xerox 4110 Copier/Printer
 • Xerox Nuvera® 100MX Digital Production System
 • Xerox Nuvera® 120MX Digital Production System
 • DocuColor 250
 • Xerox Nuvera® 144 Digital Production System
 • Xerox Nuvera® 144 MX Digital Production System
 • Xerox 4590 Copier/Printer
 • Xerox 4110 Enterprise Printing System
 • DocuColor 5000 DigitalPress
 • Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production System
 • Xerox 4595
 • DocuColor 252
 • Xerox 495 Continuous Feed
 • Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA Digital Production System
 • DocuColor 7000AP/8000AP Digital Press
 • Xerox 4112/4127 Copier/Printer
 • Xerox 4112/4127 Enterprise Printing System
 • Xerox 700i/700 Digital Color Press
 • DocuColor 5000AP Digital Press
 • Xerox iGen4 Digital Press
 • Xerox Nuvera® 200/288 MX Perfecting Production System
 • Xerox Color 800/1000/i Digital Press
 • Xerox Color 550/560/570 Printer
 • Xerox 770 Digital Color Press
 • Xerox D95/D110/D125 Copier/Printer
 • Xerox Color J75 Press
 • Xerox Color C75 Press
 • Xerox D136 Copier/Printer and D136 Printer
 • EX/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery
 • EX 80 Print Server Powered by Fiery
 • Xerox ED95A/ED125 Copier/Printer

Ψηφιακή διεπαφή

 • Xerox FreeFlow DocuSP Print Controller
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server (800DCP)
 • FreeFlow Print Server
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server and DocuSP
 • Xerox FreeFlow Print Server (D110/D125 Printer Only)
 • Xerox DocuSP 6000XC
 • Xerox DocuSP DSP5000
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox DocuSP DSP6000
 • Xerox DocuSP 2000XC
 • Xerox FreeFlow Print Server
 • Xerox DocuSP 2000XC

Χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη;

Λάβετε απαντήσεις από το Φόρουμ υποστήριξης κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Λάβετε μέρος στη συζήτηση