Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Find the IP Address of the Printer

Product support for: Xerox B310 Printer, Xerox B310 Printer Family

Article Id: y7TdaQP6KH9NAqcReoPch7 | Published: 16/12/2021

To obtain the printer IP address. Do one of the following:

From the printer's Home Screen:

  • The IP address appears as four sets of numbers separated by periods, such as 123.123.123.123.

From the printer's Network Overview section:

  • From the Home Screen navigate to Settings > Network/Ports > Network Overview > IPv4.

Did this help?