Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Access CentreWare Internet Services (CWIS)

Article Id: x_xc560_en-O1260 | Published: 19/01/2021

Product support for
  • Xerox® Color 550/560/570
  • Xerox® Colour C60/C70
  • Xerox Color EC70 Printer

NOTE: This solution assumes Microsoft Internet Explorer is being used as the web browser. If other browsers are used, the steps may vary.

The printer must be configured with an IP address before CentreWare Internet Services can be accessed. If necessary, print a Configuration Report to make sure the printer has an IP address and that the HTTP protocol is enabled. See the Related Content for additional information.

  1. From the computer, open an Internet browser window.
  2. Enter the IP address of the printer in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services home page will be displayed.

    Note: The default administrator user name is admin. Depending on when the device was manufactured or the software version installed, the default administrator password may be the device serial number or 1111. The user name and password are case sensitive.

Related content

Did this help?