Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Make Sure SMart eSolutions is Setup Correctly. Configure the Proxy Server, and Create a Machine Digital Certificate, if Required Using CentreWare Internet Services (CWIS)

Article Id: x_wcp275f_en-O24602 | Published: 23/09/2015

Product support for
 • CopyCentre™ 232/238
 • CopyCentre™ 245/255
 • CopyCentre™ 265/275
 • WorkCentre™ 232/238
 • WorkCentre™ 245/255
 • WorkCentre™ 265/275
 • WorkCentre BookMark 40/55
 • WorkCentre™ Pro 232/238
 • WorkCentre™ Pro 245/255
 • WorkCentre™ Pro 265/275

IMPORTANT: Auto Supplies Replenishment (ASR) requires device connectivity. If a device loses connectivity, ASR will cease and the customer will need to place manual supplies orders. Once connectivity is reestablished, the process for automatic delivery of supplies is re-initiated in Europe with no further customer intervention. In US and Canada, ASR will resume once a manual order (phone or web) is placed after reconnection. For questions regarding ASR, contact your regional metered supplies help desk.

NOTE: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CWIS. If prompted, login using the System Administrator username and password. The default username is "admin", and the default password is "1111".

 1. From a computer, open an Internet browser window.
 2. Enter the IP address of the machine in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services General page will be displayed.

  NOTE: The IP address of the machine can be found on the Configuration Report. See the Related Content for additional information.

  CWIS General Page

 3. Click on the [Properties] tab.
 4. Login if required, the Description window will be displayed.

  NOTE: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CWIS. If prompted, login using the System Administrator username and password. The default username is "admin", and the default password is "1111".

  CWIS Description Window

 5. Click on [General Setup] in the Properties section on the left side of the page to expand the menu.
 6. Click on [Billings & Counters] then click on [SMart eSolutions].

  SMart eSolution Setup Page

 7. Click on the [Register With Xerox Communication Server] link. The Xerox Communication Server window will be displayed.
 8. View the status displayed for Xerox Communication Server Status in the General area.
  • If a "Registered" message is displayed, the setup has been successful. No further action is required.
  • If a "Not Registered" message is displayed, there is a communication failure, continue with step 9.

   Communication Server

   NOTE: Communication failure may be due to the use of a proxy server for Internet access. The proxy server must be setup to allow SMart eSolutions.

 9. Click on the [Request Registration] check box in General section of the page.
 10. In the Communication Setup section of the page, make sure the Server Communication [Enabled] check box is checked:
  • If the check box is not checked, click on the [Enabled] check box, continue with step 11.
  • If the [Enabled] check box cannot be selected, the configuration setup is incorrect, continue with step 12.

   CWIS Request Registration

 11. Click on the [Apply] button.
 12. When a proxy server must be enabled, click on the [Enable Proxy Server] link. The Proxy Server window will be displayed.

  NOTE: Machines cannot be connected directly with a proxy server that requires authorization or authentication (login and/or password). If authorization or authentication is required, proxy connectivity software, Xerox Device Agent (XDA) or CentreWare Web must be used.

  To access the required software download link(s) and documentation, go to the Xerox SMart eSolutions website. See the Related Content for additional information.

  NOTE: If a proxy server is not required, skip to step 17.

 13. Click on the HTTP Proxy Server [Enabled] check box to check it (enabled).
 14. Select either the [IP Address] or [Host Name] radio button.
 15. Enter the IP address or Host name and port number in the appropriate Proxy Server fields.

  HTTP IP Address

  HTTP Host Name

 16. Click on the [Apply] or [Save] button. An acknowledgment message will be displayed. Click on [OK].
 17. Click on [TCP/IP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu.
 18. Check that the correct details are entered for:
  • Gateway Address
  • Domain Name
  • Preferred (Primary) DNS Server address

   TCP IP Settings

 19. Make sure that the DHCP/DDNSRelease Registration [Enabled] check box is not checked (not enabled).
 20. Make sure that the Zero-Configuration NetworkingSelf Assigned Address and Multicast DNS [Enabled] check boxes are selected (enabled).

  TCP/IP Settings

 21. Click on [HTTP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu and make sure Port Number is 80.

  HTTP Configuration

 22. Click on [HTTP] in the Properties / Connectivity / Security menu:
  • If Secure HTTP (SSL) is enabled with a port of 443, continue with step 30 to register communications.
  • If Secure HTTP (SSL) is not enabled, a Machine Digital Certificate must be created. Continue with step 23.
 23. Click on the [Create New Certificate] link in the Machine Digital Certificate section of the window. The Create New Certificate window will be displayed.
 24. Click on the [Create New Certificate] button.

  CWIS SSL

 25. Click on the [Self Signed Certificate] radio button.
 26. Click on [Continue].

  Create New Certificate

 27. Enter the applicable certificate information:
  • 2 Letter Country Code
  • State / Province Name
  • Locality Name (Company Name)
  • Organization Name (Business Group Name)
  • Organization Unit (Type of Business Name)
  • E-mail Address
  • Days of Validity

   NOTE: It is recommended that the Days of Validity is set to 9999 - the maximum available value.

   Self Signed Certificate

 28. Click on the [Apply] button. A confirmation that the certificate has been created will be displayed.
 29. Click on [SSL] in the Properties / Connectivity / Security menu. If required:
  1. Select [Enable] for the Configure SSL Protocol and check that the port is set to 443.
  2. Click on the [Apply] button.
 30. Click on the [Register with Xerox Communication Server] button in the Properties / General Setup / Billing & Counters / SMart eSolutions menu to register communication with the Xerox Communication Server. The machine will try to establish communication with the Xerox Communication Server. This may take several minutes.
  • If communication is established, a "Registered" status will be displayed. No further action is required.
  • If a "Not Registered" status is displayed continue with step 31.
 31. Click on the [Request Registration] check box and click on the [Apply] button.
  • If communication is established, a "Registered" status will be displayed. No further action is required.
  • If the Registering Message window is displayed for more than a few minutes (maximum 5 minutes), communication has failed. Contact Support for additional assistance.

   CWIS Registering

  • If a Registration Failure Message displays, contact Support for additional assistance

   Registration Failed Message

Related content

Did this help?