Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Print a Configuration Report

Article Id: x_wc7245_en-O12151 | Published: 13/12/2016

Product support for
  • WorkCentre™ 7425/7428/7435
  1. Press the [Machine Status] button on the Control Panel. The Machine Status screen will be displayed.
  2. Select the [Machine Information] tab on the Touch Screen.
  3. Select the [Print Reports] button.
  4. Select the [Copy Reports] or the [Print Reports] button.
  5. Select the [Configuration Report] button.
  6. Press the [Start] button on the Control Panel. The Configuration Report will print.

Did this help?