Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Access the Embedded Web Server (EWS)

Product support for: Xerox B230 Printer, Xerox B230 Printer Family

Article Id: vPfb1V4c2R5HdOVY2avRA9 | Published: 09/12/2021

Before you begin:

 • Ensure that TCP/IP and HTTP are enabled. A TCP/IP or HTTP connection is required to access the Embedded Web Server.
 • To determine the IP address of your printer, do one of the following:
  • Obtain a Configuration Report.
  • At the control panel, press the Machine Status button.

The default administrator password is the device serial number. You can obtain the serial number from the back of the printer, from the configuration report, or from the home page of the Embedded Web Server. You can get the serial number from the control panel touch screen. At the control panel, press the Machine Status button, then on the touch screen, select Device Information. The serial number is in the General Information area of the touch screen. The password is case-sensitive.

Note:The default administrator user name is admin. When the administrator password is set to the device serial number, administrator functions are not accessible. If the administrator password is set to the device serial number, at the next administrator login attempt, you are prompted to change the default administrator password. After you change the default administrator password, you have full access to administrator privileges.

To access the Embedded Web Server:

 1. At your computer, open a Web browser.
 2. In the address field, type the IP address of your printer. Press Enter. The Embedded Web Server screen appears.
  • You can access the printer using a combination of the host name and the domain name as the Internet address. A DNS (Domain Name System) is required. The DNS server requires that the printer host name is registered.
  • To specify a port number, for the IP address, type : and the port number.
 3. Click the Properties tab.
 4. If prompted, type the user name and password of the administrator account, then confirm the login request.

You can access any administrator functions within the Embedded Web Server.

Did this help?