Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Printer Is Not Communicating on the Network

Product support for: Xerox B310 Printer, Xerox B310 Printer Family

Article Id: ttFWdQS7BD7pNgVHz8yxtA | Published: 16/12/2021

Try one or more of the following:

 1. Check the network status.
  1. From the Embedded Web Server, click Reports > Network > Network Setup Page.
  2. In the Standard Network Card section, check the Card Status.
  3. If the printer is disconnected, for a wired connection, ensure that the Ethernet cable is properly connected.
  4. If the printer is disconnected, for a wireless connection, check the printer wireless connection. For details, refer to Connect to a Wireless Network.
 2. Check the printer port access.
  1. From the Embedded Web Server, click Settings > Network/Ports > TCP/IP > TCP/IP Port Access.
  2. If necessary, enable ports. For details, refer to Configure TCP/IP Port Access Settings.
  3. Click Save.
 3. Check the Restricted Server List.
  1. From the Embedded Web Server, click Settings > Network/Ports > TCP/IP.
  2. Locate the Restricted Server List, then check for the printer IP address.
  3. If the printer IP address is listed, then remove it.
  4. Click Save.
 4. Ensure that communication is not blocked by a firewall or workplace VPN.

If the problem persists, contact Support for additional assistance.

Did this help?