Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Find the IP Address of the Printer

Product support for: Xerox C310 Printer, Xerox C310 Printer Family

Article Id: lqptTZfg8J3CQ31Me6VIKA | Published: 10/11/2021

To view the IP address of the printer, open the Home Screen. The IP address appears as four sets of numbers separated by periods, such as 123.123.123.123.

If you are using a proxy server, temporarily disable it to load the Web page correctly.

Did this help?