Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Setup or Make Sure SMart eSolutions is Configured Correctly Using CentreWare Internet Services (CWIS)

Article Id: 1818689 | Published: 13/12/2016

Product support for
 • WorkCentre™ 7425/7428/7435

IMPORTANT: Auto Supplies Replenishment (ASR) requires device connectivity. If a device loses connectivity, ASR will cease and the customer will need to place manual supplies orders. Once connectivity is reestablished, the process for automatic delivery of supplies is re-initiated in Europe with no further customer intervention. In US and Canada, ASR will resume once a manual order (phone or web) is placed after reconnection. For questions regarding ASR, contact your regional metered supplies help desk.

NOTE: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CWIS. If prompted, login using the System Administrator username and password. The default username is "admin", and the default password is "1111".

 1. From a computer, open an Internet browser window.
 2. Enter the IP address of the machine in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services Home page will be displayed.

  NOTE: The IP address of the machine can be found on the Configuration Report. See the Related Content for additional information.

 3. Click on the [Properties] tab.
 4. Click on [Configuration Overview] in the Properties section on the left side of the page. The Configuration Overview window will be displayed.

  Configuration Overview

 5. Click on [General Setup] on the left side of the page to expand the list of options.
 6. Click on [SMart eSolutions] to expand the list.
 7. Click on [Registration].
 8. Click on the [Register with Xerox Communication Server] link to view the status of the networked printer, Meter Assistant and Supplies Assistant.

  SMart eSolutions Registration

 9. Under the General section, check the Communication Server Registration Status:
  • Registered - If the status displays "Registered", continue with step 15.
  • Not Registered - If the status displays "Not Registered", the printer is not communicating with the Xerox Server. Insert a check mark in the [Enabled] check box under the Communication Setup section, and then continue with step 14.
  • Enabled check box grayed out - If the [Enabled] check box is grayed out and cannot be selected, the printer configuration is incorrect and must be corrected or a Proxy Server is being used to access the Internet continue with step 10.

   Server Communication

 10. Click on [Connectivity] in the Properties section on the left side of the page.
 11. Click on [Protocols] to expand the menu.
 12. Click on [TCP/IP] to verify, update or enter:
  • Gateway Address
  • Domain Name
  • DNS IP Server Address

   CWIS TCP/IP

 13. If a Proxy Server is required perform the following steps. If a Proxy Server is not required skip to step 15.
  1. Click on [Proxy Server] on the left side of the page.
  2. Select the Use Proxy Server [Enabled] check box. The Proxy Setup menu will display [*Same Proxy for all Protocols].
  3. Enter the Server Name (Host Name).
  4. Enter a port number.
  5. If Authorization / Authentication is required, select the Authentication [Enabled] check box and enter in a Login Name and Password.
 14. Click on [Apply] to save changes.

  Proxy Server Authentication

 15. Return to the Registration menu:
  1. If necessary, click on [Configuration Overview] in the Properties section on the left side of the page. The Configuration Overview window will be displayed.
  2. Select [SMart eSolutions] to expand the menu.
  3. Select [Registration].
  4. Select the Server Communication [Enabled] check box. A "Registered" status will be displayed and communications with the Xerox server has been established. The setup has been successful, no further action is required.

   NOTE: If the Enabled check box is still grayed out even though all network and proxy server settings are correct, contact Support for additional assistance.

   Server Communication

 16. Make sure the DNS settings are correct:
  1. Click on [TCP/IP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu.
  2. Confirm the "DNS configuration server address" settings depending on the network environment.
 17. For a Static IP Address environment: Make sure the settings are correct:
  1. Make sure the [Protocol Enabled IPv4] button is selected.
  2. Make sure [*STATIC] is selected in the IP Address Resolution pull-down menu.
  3. Make sure the Domain Name, Gateway and DNS addresses are entered correctly.
  4. Make sure the [Dynamic DNS Registration Enabled], [DHCP Registration],check box is unchecked.
  5. Click on the [Apply] button.
  6. Click the [OK] button to close the confirmation window.

   Static TCP/IP

 18. For a Dynamic IP address environment: Make sure the settings are correct.

  NOTE: The IP values will be automatically populated.

  1. Make sure the [Protocol Enabled] check box is checked. either [IPv4 Address], [IPv6 Address] or [Host Name].
  2. Make sure [DHCP] is selected for the IP Address Resolution.
  3. Make sure the correct Domain Name, Gateway and DNS address are entered correctly.
  4. Make sure the [Dynamic DNS Registration Enabled] check box is checked.
  5. Click on the [Apply] button. A confirmation window will be displayed.
  6. Click on the [OK] button to close the confirmation window.

   TCP/IP DNS

 19. Make sure the Internet Protocol settings are correct:
  1. Select [HTTP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu.
  2. Make sure the Connection displays "Enabled" and an appropriate port number is entered. The default port number is 80.

   HTTP Settings

  3. Make sure the [Enabled] check box is checked with an appropriate port number in the Secure HTTP (SSL) section. The default port number is 443.
 20. If Secure HTTP (SSL) is disabled, a Digital Certificate must be created:
  1. Click on [Machine Digital Certificate Management] in the Properties / Security menu.
  2. Click on the [Create New Certificate] button.

   Create New Certificate

  3. Click on the [Self Signed Certificate] radio button, then click the [Continue] button.

   Self Signed Certificate

  4. Select [512 Bits] from the Public Key Size menu.

   NOTE: The Issuer field will self-populate. The XC stands for Xerox Corporation and numbers following it are the last six digits of the machine's MAC address.

  5. Make sure the Days of Validity is set to [9999].

   Days of Validity

  6. Click on the [Apply] button. A confirmation window will be displayed.
  7. Click on [HTTP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu.
  8. Make sure the Secure HTTP (SSL) [Enabled] check box is checked and an appropriate port number is entered. The default port number is 443.
  9. Click on the [Apply] button to save any changes. A confirmation window will be displayed.
  10. Click on the [OK] button.
 21. Click on [Registration] in the Properties / General Setup / SMart eSolutions menu.
 22. Click on the [Register with Xerox Communication Server] link.
 23. Click on the Server Communication [Enabled] check box.
 24. Make sure "Registered" is displayed next to Communication Server Registration Status.

  Server Communication

  • If "Registered" is displayed the setup has been successful, no further action is required.
  • If "Not Registered" is displayed, contact Support for additional assistance.

Related content

Did this help?