Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Setup SMart eSolutions Correctly, Configure the Proxy Server, and Create a Machine Digital Certificate (if Required)

Article Id: 1243157 | Published: 19/01/2016

Product support for
 • WorkCentre® 5300 Series
 • WorkCentre™ 7120/7125

IMPORTANT: Auto Supplies Replenishment (ASR) requires device connectivity. If a device loses connectivity, ASR will cease and the customer will need to place manual supplies orders. Once connectivity is reestablished, the process for automatic delivery of supplies is re-initiated in Europe with no further customer intervention. In US and Canada, ASR will resume once a manual order (phone or web) is placed after reconnection. For questions regarding ASR, contact your regional metered supplies help desk.

NOTE: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CentreWare Internet Services (CWIS). If prompted, login using the System Administrator username and password. The default username is "admin", and the default password is "1111".

 1. From a computer, open an Internet browser window.
 2. Enter the IP address of the printer in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services Description and Alerts page will be displayed.

  NOTE: The IP address can be found on the Configuration Report.

 3. Click on the [Properties] tab.
 4. In the menu on the left, navigate to General Setup > SMart eSolutions > Registration.
 5. Click on [Registration].
 6. If your network requires a proxy server, click on the [Enable Proxy Server] link. If your network does not require a proxy server, skip to step 8.
  1. Click on the [Use Proxy Server Enable] check box to insert a check mark.
  2. Select the required proxy setup from the Proxy Setup pull-down menu. Proxy setup options include: [Same Proxy for All Protocols] or [Different Proxy for Each Protocol].
  3. Enter the IP address in the Addresses to Bypass Proxy Server field. Determine if you will be using HTTP or HTTPS. Complete steps d - i for the appropriate section.
  4. Enter the server name in the Server Name field.
  5. If necessary, enter the port number in the Port Number field. The default port is 8080.
  6. If necessary, click on the [Authentication Enabled] check box to insert a check mark.
  7. Enter the login name in the Login Name field.
  8. Enter the password in the Password and Retype Password fields.
  9. Click on [Apply].
 7. If any changes were made, In the menu on the left, navigate to SMart eSolutions > Registration.
 8. Click on [Registration].
 9. Click on the [Register with Xerox Communication Server] link.
  1. Click on the [Request Registration] check box to insert a check mark.
  2. Click on [Apply].
  3. Once you receive confirmation that the printer is registered with the communication server, click on the [Server Communication Enabled] check box.
  4. Enter the transmission time in the Transmission Time field.
  5. Click on [Apply].
  6. Click on the [Test Communication Now] button to test communication with the Xerox Communication Server. The machine will try to establish communication with the Xerox Communication Server. This may take several minutes.
 10. If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed. Perform these additional validations:
  1. Select the [Status] tab and click on [SMart eSolutions].
  2. Make sure that a “Fully Configured & Communicating with Xerox” message is displayed. If the device is communicating, no further action is required. If a “Test Communication Fail” message is displayed, continue with the next step.
 11. If a communication error message is displayed, or the Communication Test window is displayed for more than a few minutes (maximum 5 minutes), continue on with the next step.
 12. In the menu on the left, click on Connectivity > Protocols > TCP/IP.
  1. Under General, verify machine’s IP address, Subnet Mask and Gateway Address are correct.
  2. Under Domain Name, verify the domain name is correct.
  3. Under DNS Configuration, verify that the Preferred DNS Server address is correct. Enter Alternate DNS Server addresses as required.
  4. Click on [Apply] to save any changes that have been made.
 13. If any changes were made in TCP/IP, repeat steps 7-11 to test communication. If the test fails or if changes were not made, continue with step 14.
 14. Click on [HTTP] in the Properties / Protocol menu:
  • If Secure HTTP (SSL) is enabled and communication failed, contact Support for assistance.
  • If Secure HTTP (SSL) is not enabled, a Machine Digital Certificate must be created. Continue with next step.
 15. Navigate to Properties > Security> Machine Digital Certificate Management. The Machine Digital Certificate Management window will be displayed.
 16. Click on the [Create New Certificate] button.
 17. Click on the [Self Signed Certificate] radio button.
 18. Click on the [Continue] button.
 19. All fields for the certificate information will be automatically populated. Make changes if necessary.

  NOTE: Days of Validity is recommended to be set to 9999 – the maximum available value.

 20. Click on [Apply]. A confirmation that the certificate has been created will be displayed.
 21. Navigate to Properties> Connectivity> Protocol> HTTP menu.
  1. Select [Enable] for the HTTP Security Mode and check that the port number is set to 443.
  2. Click on [Apply].
 22. If any changes were made to enable Secure HTTP (SSL), repeat steps 7-11 to test communication. If the test fails, contact Support for assistance.

Related content

Did this help?