Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Setup SMart eSolutions Correctly, Configure the Proxy Server, and Create a Machine Digital Certificate (if Required)

Article Id: 1102390 | Published: 15/01/2020

Product support for
 • Xerox® D136
 • Xerox® D95A/D110/D125
 • Xerox ED95A/ED125 Copier/Printer
 • 95 Family

IMPORTANT: These instructions do not pertain to the Xerox D110|D125 printer only model with Xerox FreeFlow Print Server. Remote Services and Device Communication requires the use of a device manager.

IMPORTANT: Auto Supplies Replenishment (ASR) requires device connectivity. If a device loses connectivity, ASR will cease and the customer will need to place manual supplies orders. Once connectivity is reestablished, the process for ASR is re-initiated in Europe with no further customer intervention. In US and Canada, ASR will resume once a manual order (phone or web) is placed after reconnection. For questions regarding ASR, please contact your regional metered supplies help desk.

IMPORTANT: If the device has an External Fiery (DFE) Server in the direct mode (device is communicating to the network via the Fiery and in this configuration the device’s IP Address is 100.100.100.101) begin with the steps in the Configure the External Fiery section. For devices with a built-in controller (no DFE), Free Flow, and Fiery in network switch mode (where the device has its own IP address) begin with the steps in the Enable Remote Services section.

Configure the External Fiery (connected in the direct mode):

 1. Connect to the Fiery, either by entering the IP address of the Fiery in a web browser, or by accessing the Command Workstation (if installed).
 2. Click on the [Configuration] tab and then click Launch Configure. If a Java message appears, click Run.
 3. Login as the Administrator.

  IMPORTANT: The Fiery documentation may mention “Fiery.1” as the default password. Do not use this password when you log on to the Fiery server for the first time. Instead, print a Fiery Server Configuration page and look for ID in the BIOS Setup section (listed under RIP).  For a stand-alone Fiery server, the default password is listed in the ID field. For the integrated Fiery server, the default password is the first 14 alphanumeric characters listed in the ID field. The password is case sensitive.

  Note: If you reinstall the Fiery system software or restore factory default settings, the administrator password will be replaced by “Fiery.1”.  Use “Fiery.1” to log on to the Fiery server and then change the password to prevent unauthorized usage.

  If a security message appears, click Don’t Block.

 4. Navigate to Network > Protocol > TCP/IP > DNS.
 5. Select DNS.
 6. Enter the Primary DNS Server IP Address, the Secondary DNS Server IP Address and Domain Name (DNS Suffix), if used.
 7. Click on Apply.
 8. Reboot the Fiery.
 9. Access the Internet Services Home Page. Open a web browser and enter the IP address of the Fiery in the Location or Address field.
 10. Click Enter. The Fiery home page displays.
 11. The Fiery has been configured. Click the link in the bottom right corner of the window. The device Internet Services page will display. Continue with the steps below.

Enable Remote Services

 1. From a computer, open an Internet browser window.
 2. Enter the IP address of the machine in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services Description and Alerts page will be displayed.

  Note: The IP address of the machine can be found on the Configuration Report.

  Note: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CentreWare Internet Services (CWIS). If prompted, login using the System Administrator username and password. The default username is admin and depending on when the device was manufactured or the software version installed, the default administrator password may be the device serial number or 1111. The username and password are case sensitive.

 3. Click on the Properties tab.
 4. In the menu on the left, navigate to General Setup > SMart eSolutions > Registration.
 5. Select Registration.
 6. If your network requires a proxy server, click on the Enable Proxy Server link. If your network does not require a proxy server, continue at step 8.
  1. Click on the Use Proxy Server Enable check box to insert a check mark.
  2. Select the required proxy setup from the Proxy Setup pull-down menu. Proxy setup options include: [Same Proxy for All Protocols] or [Different Proxy for Each Protocol].
  3. Enter the IP address in the Addresses to Bypass Proxy Server field. Determine if you will be using HTTP or HTTPS and complete steps d - i for the appropriate section.
  4. Enter the server name in the Server Name field.
  5. If necessary, enter the port number in the Port Number field. The default port is 8080.
  6. If necessary, click on the Authentication Enabled check box to insert a check mark.
  7. Enter the login name in the Login Name field.
  8. Enter the password in the Password and Retype Password fields.
  9. Click on Apply.
 7. If any changes were made, in the menu on the left, navigate to SMart eSolutions > Registration.
 8. Select Registration.
 9. Click on Register with Xerox Communication Server link.
 10. If Communication Server Registration Status is “Registered”
  1. Place a check mark in the Server Communication Enabled check box. If the box cannot be checked, skip to step 14.
  2. Validate or update the Transmission Time and then click on Apply.
  3. Click on the Test communication Now button. If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed. No further action is required.
 11. If the Communication Server Registration Status is not registered, click on the Request Registration check box to insert a check mark.
  1. Click on Apply.
  2. Once you receive confirmation that the printer is registered with the communication server, click on the Server Communication Enabled check box.
  3. Enter the transmission time in the Transmission Time field.
  4. Click on Apply.
  5. Click on the [Test Communication Now] button to test communication with the Xerox Communication Server. The machine will try to establish communication with the Xerox Communication Server. This may take several minutes.
 12. If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed. No further action is required.
 13. If a communication error message is displayed, or the Communication Test window is displayed for more than a few minutes (maximum 5 minutes), continue with the next step.
 14. In the menu on the left, click on Connectivity > Protocols > TCP/IP.
  1. Under General, verify machine’s IP address, Subnet Mask and Gateway Address are correct.
  2. Under Domain Name, verify the domain name is correct.
  3. Under DNS Configuration, verify that the Preferred DNS Server address is correct. Enter Alternate DNS Server addresses as required.
  4. Click on Apply to save any changes that have been made.
 15. If any changes were made in TCP/IP, navigate to SMart eSolutions > Registration. Select Registration, click on Register with Xerox Communication Server, then click on the Test Communication Now button. If the test fails or if changes were not made, continue with step 16.
 16. Click on HTTP in the Properties / Protocol menu:
  • If Secure HTTP (SSL) is enabled and communication failed, contact support for help.
  • If Secure HTTP (SSL) is not enabled, a Machine Digital Certificate must be created. Continue with next step.
 17. Navigate to Properties > Security> Machine Digital Certificate Management. The Machine Digital Certificate Management window will be displayed.
 18. Click on the Create New Certificate button.
 19. Click on the Self Signed Certificate radio button.
 20. Click on the Continue button.
 21. Validate the certificate information is correct. Make changes if necessary.

  NOTE: Days of Validity is recommended to be set to 9999 – the maximum available value.

 22. Click on Apply. A confirmation that the certificate has been created will be displayed.
 23. Navigate to Properties > Connectivity > Protocol > HTTP menu.
  1. Select Enable for the HTTP Security Mode and check that the port number is set to 443.
  2. Click on Apply.
 24. If any changes were made to enable Secure HTTP (SSL), navigate to SMart eSolutions > Registration. Select Registration, click on Register with Xerox Communication Server, and then click on the Test Communication Now button.
 25. If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed and no further action is required. If the test fails, contact Support for assistance.

Did this help?